Dansk som andetsprog

Når tosprogede elever bliver indskrevet i folkeskolen, skal kommunen beslutte, om eleven skal have undervisning i dansk som andetsprog. Som grundlag for beslutningen bruger kommunen screeningsmaterialer, test eller lignende. Kommunen skal tilbyde dansk som andetsprog til tosprogede børn i børnehaveklassen og i 1. - 10. klasse.

Basisundervisning

Hvis eleven ved indskrivningen ikke kan nok dansk, skal eleven have basisundervisning i dansk som andetsprog. Det kan ske: 

  • I modtagelsesklasser (max. 2 år)
  • På særlige hold
  • Som enkeltmandsundervisning 

Almindelig undervisning i klassen

Hvis eleven har behov for støtte, men kan deltage i den almindelige undervisning, skal eleven have undervisning i dansk som andetsprog som en dimension i undervisningen i klassen, på hold eller lign. Omfang og varighed afgøres ud fra elevens behov.

Undervisning uden for klassen

Hvis undervisningen i dansk som andetsprog ikke er en del af den almindelige undervisning i klassen, skal den som hovedregel ske uden for almindelig undervisningstid. 

Parallel undervisning

Hvis den tosprogede elev ikke får tilstrækkeligt udbytte af at være i klassen, selv om der ydes støtte, kan undervisningen i visse eller dele af et fag ske parallelt med klassens undervisning. 

BH. klasse - 3. klasse

Elever i børnehaveklasse til 3. klasse kan dagligt højst blive undervist i 6 timer.
I børnehaveklassen varetages undervisningen af pædagoger, der gennem særlig uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven.

Øvrige klassetrin

Undervisning i dansk som andetsprog skal varetages af lærere, der gennem særlig uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven.