Faglig læsning og skrivning

At kunne læse og forstå de tekster, som findes i skolens fag er en forudsætning for at kunne tilegne sig faget. Derfor peger læseforskningen på, at der er behov for et øget fokus på læsning på mellemtrinnet og i udskolingen.

Faglig læsning halter på mellemtrinnet

Der er sket store fremskridt de sidste år i forhold til at forbedre læseresultaterne i indskolingen, men det halter stadig, når eleverne kommer op på mellemtrinnet. I Fælles Mål er der fokus på læsning i alle fag og det påpeges, at det er en opgave, som skal løftes i alle fag.

Faglig læsning og skrivning - for alle lærere i alle fag

Arbejdet med læsning og skrivning er med andre ord ikke alene dansklærerens opgave, men en opgave som lærere i alle fag og i hele skoleforløbet skal arbejde målrettet med.

Faglig læsning handler ikke alene om, hvordan eleven læser, fx gennem valg af læseformål eller læsestrategi men også om fagteksters særlige tekstlige og sproglige mønstre. Samt hvordan læsning af fagtekster indgår i den sproglige kontekst, hvor tekster bruges.

Fokus på faglig læsning og skrivning styrker fagligheden

Et fokus på faglig læsning og skrivning kan derfor være med til at sikre kvaliteten i undervisningen og ikke kun forbedre elevernes læse- og skrivekompetencer, men også styrke fagligheden i hele folkeskolen.

 

Find i øvrigt inspiration om faglig læsning i hos Nationalt Videnscenter for Læsning