Inspiration til lærerarbejdet Forældresamarbejde

Forældremødet

Brug forældremøderne til at præsentere dit faglige ståsted og til at skabe et forpligtende fællesskab om klassen.

 

Her på siden kan du læse om:

 

Præsentér din faglighed og afstem forventninger 

Forældremødet er en af de få lejligheder, hvor du kan introducere den samlede forældregruppe for dit faglige ståsted og samtidig præsentere din måde at arbejde med elevernes undervisning. 

Forældremødet giver dig mulighed for at skabe et forpligtende fællesskab med en klar forventningsafstemning mellem lærere og forældre. De fleste forældre har et ønske om at bidrage positivt til deres børns skolegang, og mødet er et oplagt forum at kridte rollefordelingen op.

 

Prioritering af temaer

Du kan ikke nå alt, derfor er du nødt til at prioritere din dagsorden. ForældreIntra kan være en fantastisk platform til at folde temaer ud. Hvis årsplaner og mål er til at finde på ForældreIntra, kan du på selve mødet nøjes med at henvise til disse og koncentrere dig om relationsarbejdet og udvalgte temaer. Du kan også med fordel benytte forældremødet til at fortælle, hvordan du underviser, og hvorfor du har valgt denne metode. Så har forældrene de bedst mulige forudsætninger for at støtte dig og elevernes læring.

 

Planlæg forældremødet

Din professionalisme bliver bl.a. målt på, hvor godt du lykkes som mødeleder og bidragsyder på mødet. Derfor er det en god ide at have en klar og gennemtænkt dagsorden for mødet, hvor det står klart, hvilke punkter, der handler om orientering, og hvilke punkter, der lægger op til fælles beslutninger. Tænk over, hvem der har ansvaret for at skrive et mødereferat. Vær også tydelig omkring, hvilke emner, der kan drøftes på forældremødet, og hvilke emner der hører til i andre fora.

Når flere kolleger deltager på et forældremøde, bør I have aftalt en klar rollefordeling.

 

Til top