Inspiration til lærerarbejdet Forældresamarbejde

Nye platforme for samarbejdet

Nye platforme som Aula giver nye muligheder, men betyder også større forventninger til kommunikationen.

Nye krav til kommunikation

Når de fysiske møder med forældrene er begrænsede, bliver det aftryk, du sætter på Aula og andre platforme, afgørende for, hvilket indtryk forældrene får af dig. Du bliver målt på, hvor god du er til at informere og kommunikere med forældrene, og kvaliteten af din formidling har direkte afsmitning på den måde, forældrene oplever dig som professionel underviser.

God kommunikation på de elektroniske platforme kræver, at du er tydelig og klar i dine udmeldinger. Som professionel underviser er det dig, der skal time informationer om undervisningens indhold, nye tiltag, elevudfordringer eller arrangementer i et professionelt, klart og modtagerorienteret sprog.

 

Mange forskellige modtagere

Husk, at forældre er lige så forskellige som eleverne i klassen, så du skal ramme mange forskellige modtagere med dine beskeder. Tydelighed og korrekt dansk er naturligvis afgørende, hvis forældrene skal betragte dig som en professionel ekspert i undervisning. Lad eventuelt en kollega læse korrektur.

Det er vigtigt, at du kan sætte dagsordenen ved at kommunikere med forældrene på de nye platforme i en tid, hvor det er blevet legalt at have en mening om alt, og hvor man skriver, før man tænker. Og hvor tonen altid skal være imødekommende og professionel, hvis den gode relation skal fortsætte.

Lærere og skoler er også forskellige. Derfor findes der ingen færdige opskrifter på, hvordan den gode kommunikation ser ud. Tal med dine kolleger og din leder om, hvordan retningslinjerne er på skolen vedr. kommunikation med forældre.