Inspiration til lærerarbejdet Forældresamarbejde

På mail med forældre

Rigtig meget kommunikation med forældre foregår på skrift, og det er derfor vigtigt, at du overvejer både tone og indhold, når du skriver til forældrene.

Her på siden kan du læse om: 

 

Udfordringer ved skriftlig kommunikation

At kommunikere på skrift er ikke altid en nem opgave. I takt med, at de nye platforme har vundet indpas, er forventningen til responstid steget, mens tonen i henvendelser ofte er blevet skarpere og mere kritisk. Tendensen ses i alle dele af samfundet. Udviklingen er på alle måder en tidsrøver og kræver nye redskaber og tankesæt for, at du og dine kolleger kan handle professionelt. En lang strøm af mails kan ofte med fordel erstattes af en telefonsamtale.

Den skriftlige kommunikation udgør langt den største del af informationen til - og kommunikationen med - forældrene. Det er i de mange skriftlige beskeder, der løbende bliver sendt ud, at du skaber dit gode omdømme som professionel underviser. Derfor bør dine mails være korrekte både i fagligt indhold og i den sproglige udformning. 

 

Mailpolitik

Flere og flere kommuner har fået fælles retningslinjer for, hvordan man håndterer skriftlige henvendelser. Og mange skoler har også taget konsekvensen af den nye omgangstone og udarbejdet en politik for, hvordan lærere og ledelse er i dialog med skolens øvrige samarbejdspartnere på mail. Politikken udtrykker en overordnet holdning, mens skolens retningslinjer typisk vil forholde sig til rammerne for den daglige kommunikation. Spørg din leder eller dine kolleger om, hvad skolens mailpolitik er.

 

Forældremails er borgerhenvendelser

Vær opmærksom på, at mails skal betragtes som skriftlige henvendelser fra borgerne på linje med andre skriftlige henvendelser. Derfor bør du holde en professionel og saglig tone i dine mails og samtidig formulere dig i et sprog, så alle forældre forstår det. Talesprog, ironi eller underforstået humor kan være fristende at bruge i mails, men det fører let til misforståelser. Kritiske mails skal selvfølgelig håndteres professionelt. Tænk over, hvordan du undgår at trappe en evt. konflikt op. Overvej, om det er bedre at løse problemet over telefon eller ved et møde med forældrene.

 

Til top