Inspiration til lærerarbejdet Forældresamarbejde

Skole-hjem-samtaler

Brug skole-hjem-samtalen til at skabe en fælles forståelse af elevens faglige og sociale udvikling.

Her på siden kan du læse om:

 

Målet med samtalen

Skole-hjem-samtalen er muligheden for at skabe en fælles forståelse af den enkelte elevs situation mellem lærer og forældre. Forældrene skal have de vigtigste oplysninger om elevens faglige og sociale situation, og de skal samtidig have mulighed for selv at melde tilbage om deres barns udvikling og trivsel. Forældre er lige så forskellige som eleverne, og det er vigtigt, at dialogen med forældrene – både indkaldelsen til mødet og selve mødet – tager udgangspunkt i deres virkelighed.

Inden mødet bør forældrene vide, hvad målet med mødet er, og om der evt. er inviteret fagpersoner som tolk eller psykolog. Det bør også fremgå klart, om eleven skal deltage i mødet, og hvad eleven skal bidrage med. Hvis eleven har særlige udfordringer, er det vigtigt, at du formidler dette klart. Det er også vigtigt, at du giver et bud på, hvordan skole og forældre kan støtte eleven bedst muligt.

 

Principper for skole-hjem-samarbejdet

Det er som udgangspunkt skolebestyrelsen, der fastlægger principperne for skole-hjem-samarbejdet, og hvordan det nærmere tilrettelægges aftales mellem leder og lærer. Spørg din leder, hvordan I organiserer det på din skole.

 

Til top