Inspiration til lærerarbejdet Forældresamarbejde

Ugeplan og nyhedsbrev

Med ugeplaner og nyhedsbreve kan du løbende informere forældrene om praktiske oplysninger og undervisningens indhold og formål.

Understøt det forpligtende fællesskab

En ugeplan eller et nyhedsbrev giver dig mulighed for at vise, at du leverer en professionel undervisning. Det giver samtidig forældrene mulighed for at bakke op om din undervisning og støtte eleverne i deres udvikling. Ugeplanen er dermed et redskab, der med fordel kan bruges til at understøtte det forpligtende fællesskab.

 

At skabe forældreopbakning

Hvis du ønsker, at forældrene skal bakke op om undervisningen, er det ikke altid nok at skrive, hvad I laver. Skriv også gerne, hvorfor der er fokus på et særligt emne og ikke mindst, hvordan forældrene kan understøtte undervisningen. Folkeskolen har ændret sig meget, siden forældrene gik der selv. Derfor har de brug for at blive guidet. Du har det faglige fundament og er dermed den, der har de bedste forudsætninger for at være deres professionelle guide.

Husk, at trivsel og dannelse også er vigtige legitime elementer at informere om som en del af det faglige indhold. Tænk også her over formålet med ugeplanen – hvad skal forældrene have ud af den? Ugeplanen er et godt sted at give praktisk information til forældrene, så de f.eks. kan orientere sig om klassens arbejde, hvis eleven har været fraværende i en periode.

 

Teamet og skolens politik

I teamet kan I drøfte ugeplanens form og indhold - og rollefordelingen mellem lærerne i teamet. Der er en signalværdi i, hvordan og hvor meget I hver især skriver. Drøft med dit team, hvordan jeres ansvarsfordeling er i forbindelse med ugeplan eller nyhedsbrev. Og spørg hvordan retningslinjerne er på skolen.