Inspiration til lærerarbejdet

Læringsmålstyret undervisning

Danmarks Lærerforening opfordrer dig og dine kolleger til at søge indflydelse på, hvordan I arbejder med Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning på skolen

Hvad er læringsmålstyret undervisning?

Begrebet læringsmålstyret undervisning optræder ikke i folkeskoleloven, og der er heller ikke nogen, der kender den dokumenterede effekt af læringsmålstyret undervisning.

Tænkningen bag den læringsmålstyrede undervisning er blandt andet, at man arbejder med kortsigtede og målbare mål, der er bestemmende for alle didaktiske valg. 

Læringsmålstyret undervisning er tæt knyttet til de reviderede Fælles Mål fra 2013, hvor Fælles Mål ændrede sig fra at være mål for undervisningen til at være mål for, hvad den enkelte elev skal lære.

Undervisningsministeriet har i 2016 præciseret, at målene ikke skal nedbrydes til individuelle læringsmål for den enkelte elev i alle fag, men skal være læringsmål for undervisningsforløb.

I marts 2018 blev der vedtaget en ny bekendtgørelse, som lemper bindingerne i Fælles Mål. Fremover er det kun fagenes formål og de overliggende kompetencemål, der er bindende. De 3170 videns-og færdighedsmål er gjort vejledende. Lempelserne er indført for at give skoler og lærere større professionelt råderum til at planlægge undervinsingen. Det bør også få betydning for, i hvor høj grad lærerne forventes at undervise læringsmålstyret.

Læs mere om Fælles mål

 

Hvilke risici er der ved læringsmålstyret undervisning? 

Der er blandt andet risiko for, at elevernes læring bliver indsnævret og mindsket til det målbare, så brede kompetencer som vurderingsevne, samarbejdsevne, historisk bevidsthed, selvstændighed, kritisk tilgang og empati, der ikke umiddelbart er målbare, bliver skubbet i baggrunden.

Derudover er der også risiko for, at instrumentel opstilling af læringsmål uden reel betydning for undervisningen kommer til at fylde en meget stor del af lærerens sparsomme forberedelsestid.

 

Hvad kan du få indflydelse på?

Det er obligatorisk at arbejde med Fælles Mål. Der er fra Undervisningsministeriet side dog ikke angivet, hvordan lærerne skal anvende Fælles Mål, og det er ikke obligatorisk for læreren at bruge læringsmålstyret undervisning som bestemt metode.

Derfor opfordrer Danmarks Lærerforening til, at du sammen med dine kolleger går aktivt ind i drøftelsen af, hvordan I arbejder med Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning på skolen. I kan fx tage det op på et lærermøde, i MED-udvalget eller i faglig klub.

Dog skal du være opmærksom på, at kommunen eller skolens ledelse kan beslutte, at lærerne skal arbejde med Fælles Mål på en bestemt måde, eller at I skal opstille læringsmål efter en bestemt skabelon - fx i en læringsplatform.

Download materiale