Modersmålsundervisning

Børn fra andre EU-lande skal tilbydes tre til fem timers undervisnings i deres modersmål om ugen.

Kommunen kan tilbyde

Kommunen kan frivilligt tilbyde modersmålsundervisning til børn fra andre lande end EU fx Tyrkiet eller Pakistan.

Kommunen skal tilbyde

Børn fra EU-lande med flere skal tilbydes undervisning i deres modersmål, hvis der er:

  • Mindst 12 elever i kommunen
  • En kvalificeret lærer

Hvor skal undervisningen foregå?

Undervisningen skal så vidt muligt foregå på elevens skole.
Hvis det ikke er muligt pga. elevtal, lærerkapacitet el.lign., skal den foregå på en anden skole i kommunen. Hvis det heller ikke er muligt, skal eleverne have et tilbud om undervisning i en anden kommune.

Undervisningen

Undervisningen kan omfatte børnehaveklassen. Den skal gives i særskilte timer og så vidt muligt på aldersinddelte hold i tre til fem ugentlige timer, og i fortsættelse af elevernes almindelige skoletid. Med forældrenes samtykke kan undervisningen ske på lørdage.

Lærernes kvalifikationer

Lærerne skal have en uddannelse som folkeskolelærer og have særlige forudsætninger for at undervise i sproget. Lærere med oprindelseslandets læreruddannelse eller andre, som på anden måde har kvalificeret sig, kan dog også forestå undervisningen.

Danmarks Lærerforening protesterer

Danmarks Lærerforening har protesteret mod den ændring af folkeskoleloven, der indebar, at ikke alle tosprogede elever skal tilbydes modersmålsundervisning.

Hvorfor modersmålsundervisning?

Undervisningen er efter Danmarks Lærerforenings opfattelse vigtig, da beherskelse af modersmålet fremmer elevernes indlæring af dansk.

 

Se i øvrigt bekendtgørelse om folkeskolens modersmålsundervisning