Skolens ledelse

Her på siden kan du læse om

Skolelederens ansvar

Skolens leder har det øverste administrative og pædagogiske ansvar for ledelse af skolen. Det er skolelederen, der træffer alle konkrete afgørelser vedrørende skolens elever og leder og fordeler arbejdet på skolen.

Skolens leder skal udøve sin virksomhed i samarbejde med de ansatte. Det bør naturligvis gælde i alle forhold. I spørgsmål af rent pædagogisk art foregår samarbejdet blandt andet i skolens pædagogiske råd.

Skolebestyrelsens opgaver

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed inden for de mål og rammer, som folkeskoleloven og kommunalbestyrelsen fastsætter, og fører tilsyn med skolens virksomhed.  

Skoleleder - hvad kræver det? 

Ledelsen af en skole/ undervisningsinstitution skal have undervisningserfaring og kompetence til at forestå undervisning og skal have indsigt og viden om målene for undervisningen. Andre opgaver, der kræver lederens tid og opmærksomhed er eksempelvis økonomistyring, indberetning til myndigheder, bygnings- og lønadministration.

Skolelederens nødvendige kompetencer

Ledelsen af en folkeskole skal have en læreruddannelse. Alle ledere bør uddannes på diplomniveau i ledelse af skoler og uddannelsesinstitutioner.

Ledelse kræver visioner, handlekraft og lydhørhed over for medarbejderne. Løsningen af skolens mange opgaver kræver opbakning til ledelsen fra lærere, forældre, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Ledernes didaktiske kompetencer er et vigtigt grundlag for at skolens/ institutionens undervisning og strukturer kan blive tilrettelagt, så skolens samlede opgaveløsning bliver støttet bedst muligt.

Lederen er ansvarlig for kvaliteten i skolens arbejde og skal tolke ministeriets og kommunens målsætninger i forhold til skolens egne muligheder. Dette stiller store krav til den enkelte leder, ledelsesteamet og rammerne for ledelsen.

Den enkelte lærer, lærerteams og det samlede lærerkollegium har krav på sparring fra lederen.

Folkeskoleloven om ledelse

Folkeskolelovens styrelsesregler fastlægger skolens styrende organers sammensætning og kompetence