Teamsamarbejdet

 

Forskning om teamsamarbejde

Fra forskningen ved man, at jo mere lærerne indgår i arbejdsgrupper og teams, des bedre lærer eleverne. På de skoler hvor lærerne ofte diskuterer undervisning og metoder med deres kolleger, og at der er en stærk kultur på skolen med vægt på høj faglighed - er elevernes faglige resultater og lærernes trivsel højere.

Teamsamarbejde giver bedre karakterer

Tilsvarende ser man, at eleverne har bedre karakterer på de skoler, der bruger flere forskellige typer af lærerteam - fag-, klasse eller årgangsteam. Men navnlig brug af klasseteam hænger sammen med gode faglige resultater for eleverne - endda specielt for elever med svagere og middel social baggrund.

Fælles refleksion i teamet

Teamsamarbejde giver den enkelte lærer mulighed for at udvikle sit professionelle virke.

Det er vigtigt at lærerne her sætter fokus på elevernes læring og at teammøderne bliver et forum for fælles refleksion. Det gode teamsamarbejde giver bedre muligheder for sammenhæng i undervisningen og bedre muligheder for differentiering. I teamet kan lærerne sammen have en udviklende tilgang til undervisning, faglighed og didaktik - Hvad skal eleverne lære?

Det er vigtigt at afstemme de indbyrdes forventninger til hinanden i teamsamarbejdet og at drøfte og foretage prioriteringer af arbejdsopgaver.

Du kan også få inspiration til teamsamarbejdet i bogen "Undersøgende team", som er en del af bogserien "Pædagogisk Rækkevidde", som medlemmer af DLF har gratis adgang til.