Inspiration til lærerarbejdet

Udskoling

Uddannelsesvalget er en stor udfordring for eleverne i folkeskolens ældste klasser, så det er vigtigt, at eleverne bliver godt rustet til at træffe et velovervejet valg.

Hvem omfatter udskolingen?

Udskolingen omfatter både de elever, der forlader skolen efter 9. og 10. skoleår og de elever, der forlader skolen tidligere f.eks. til andre skoleformer. Udskoling skal i indhold og tilrettelæggelse tage højde for et stærkt opsplittet ungdomsuddannelsesområde.

Hent bogen

Bogen 'Udsyn i udskolingen', der indledes med en præsentation af baggrunden for forsknings- og udviklingsprojektet Udsyn i Udskolingen og dermed også for bogen. Herefter er forfatternes ni anbefalinger, som hviler på analysen af den indsamlede empiri fra projektet, beskrevet i kort form. I bogen kan du læse mere om forfatterne: Bo Klindt Poulsen, Rie Thomsen, Rita Buhl og Ida Andrén Hagmayer.
Hent bogen 'Udsyn i udskolingen'

Projektet bag bogen

Projektet, der blev finansieret af Fremfærd og koordineret af Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening, bestod af 13 forsøgsprojekter landet over i tiden mellem 2014 og 2016.

Projektets formål var formuleret sådan:

  • Projektet skal bidrage til, at der udvikles metoder og rammer, som kan give alle elever i 7.-9. klasse mulighed for at sanse og opleve ungdomsuddannelserne og ordne og fokusere og forstå dette møde.
  • Hensigten er at give dem mulighed for at reflektere over mødet på et erfaringsgrundlag og foretage et mere kvalificeret uddannelsesvalg ved udgangen af 9. klasse. 9
  • Det sker konkret gennem afholdelse af et antal forsøgsprojekter, hvor skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner gennemfører forløb, hvor de samarbejder om dette.
  • Forsøgsarbejdet skal bidrage til inden for gældende rammer at kombinere den almindelige faglige undervisning i fx matematik og samfundsfag og valgfag med det obligatoriske emne uddannelse og job og en eller flere ungdomsuddannelser.

Læs mere om projektet på Viden På Tværs's hjemmeside.

DLF's debatoplæg om udskoling

Danmarks Lærerforening har udarbejdet debatoplægget Udsyn og fællesskab i udskolingen, som rummer en række synspunkter om elevernes sidste år i folkeskolen.

Hensigten med oplægget er, at det skal skabe fælles refleksioner og synspunkter, da det vil være en styrke for eleverne, undervisningen og folkeskolen som helhed, hvis kommende ændringer i udskolingen sker ud fra en konsensus.

I debatoplægget foreslås det at styrke praksisfagligheden, klassefællesskabet, vejledningen og 10. klassen. Du kan få et overblik over de fire temaer og de forslag, der er stillet til hvert tema, her.