Inspiration til lærerarbejdet Udskoling

10. klasse

Udover at være et led i elevernes almene dannelse skal 10. klasse også bidrage til at afklare deres personlige interesser.

 

Her på siden kan du læse om:

10. klasse - et tilbud til alle elever

10. klasse skal være et tilbud for alle elever, hvor der gennem undervisningsdifferentiering tages individuelle hensyn og gives muligheder for at tilgodese specielle interesser. Undervisningen i 10. klasse skal tage udgangspunkt i elevens uddannelsesplan. Den er rettet mod elevernes fremtidige uddannelses- og erhvervsvalg via brobygningsforløb, erhvervspraktik og erhvervs- og uddannelsesorientering.

Gæstelærere fra bl.a. erhvervslivet
I undervisningen i uddannelses,- erhvervs-, og arbejdsmarkedsorientering er det naturligt at anvende gæstelærere fra diverse vejledningsenheder og erhvervslivet.

Forskellige typer af 10. klasse skoler udbudt af folkeskolen

Mange kommuner har særlige skoler for 10. klasse eller fælles klasser for den enkelte eller flere kommuners elever, hvis elevtallet er tilstrækkeligt. Andre har tilbud til 10. klasse tilpasset lokale forhold indenfor folkeskolens rammer.

De selvstændige 10. klasse skoler

De selvstændige 10. klasse skoler har samme status som øvrige selvstændige folkeskoler. Der skal være en skoleleder med ansættelse i folkeskolen.

10. klasse udenfor folkeskolen

Andre skoleformer end folkeskolen kan også tilbyde 10. klasse. Betingelsen er, at de på mange områder lever op til kravene i folkeskoleloven, medens de på nogle områder kan fravige de krav, der stilles til folkeskolens 10. klasse.

 Se i øvrigt folkeskolelovens bestemmelser om 10. klasser

Til top