Kompetenceudvikling

Bliv klogere på skoleøkonomi

Indflydelse på skoleøkonomi og ressourceallokering. Udformningen og vedtagelsen af de årlige kommunale budgetter er uden sammenligning det vigtigste politiske arbejde i kommunerne

Udformningen og vedtagelsen af de årlige kommunale budgetter er uden sammenligning det vigtigste politiske arbejde i kommunerne. 

I budgetterne træffes de væsentligste beslutninger og prioriteringer vedrørende skolernes rammevilkår.  Her implementeres de beslutninger, som er truffet på nationalt niveau. Ønsker man at få indflydelse på folkeskolen i en given kommune, kommer man derfor ikke uden om budgetarbejdet.

De kommunale budgetter, og de processer som leder frem til dem, er dog aldrig simple, og kun sjældent lette at gennemskue. Ofte har selv garvede lokalpolitikere svært ved at overskue budgetterne og konsekvenserne af beslutninger, de træffer.

Hvis man vil undgå et demokratisk underskud, hvor embedsmændene træffer beslutningerne, er det derfor nødvendigt at lærere, forældre og alle andre grupper forstår budgetterne og deltager i den demokratiske debat om de væsentligske beslutninger i kommunerne.

Med demokratisk underskud tænkes på, at der ofte nedprioriteres, spares og flyttes rundt på pengene uden, at der har været mulighed for en sagligt velbelyst debat herom.

Denne side forsøger at støtte læseren i at arbejde med at få indsigt i og ikke mindst øge indflydelse på den kommunale budgetlægning på skoleområdet – politik handler jo om, hvordan pengene skal bruges.

Siden indeholder blandt andet en beskrivelse af budgetprocessen, de væsentligske beslutningstagere, eksempler på hvilke formelle og uformelle redskaber man kan benytte sig af, og hvor man kan søge viden, tal og fakta.