Internationale uddannelsesprogrammer

Erasmus+ og Nordplus

Det kan give lærere værdifuld inspiration at deltage i internationalt samarbejde. De europæiske og nordiske uddannelsesprogrammer Erasmus+ og Nordplus giver lærere og skoler mulighed for at søge tilskud til efteruddannelse og samarbejdsprojekter på tværs af landegrænser. Danmarks Lærerforening har udarbejdet en guide til, hvordan man søger tilskud fra de to programmer. Hent guiden her.

Desværre er ansøgningsfristerne, der er angivet i guiden ikke længere aktuelle. Du kan få oplysninger om aktuelle ansøgningsfrister hos Uddannelsesministeriet, som er den myndighed i Danmark, der administrerer Erasmus+ og Nordplus. 

Der kan søges tilskud til:
• uddannelses- og gæstelærerophold
• elevudveksling samt
• samarbejdsprojekter mellem skoler i forskellige lande eller mellem skoler og andre organisationer på uddannelsesområdet på tværs af landegrænser.

Du kan ikke søge om tilskud som enkeltperson. Ansøgningen om tilskud skal komme fra den skole, hvor du arbejder, en af de skoler, I ønsker at samarbejde med eller en organisation, der beskæftiger sig
med grundskoleområdet.

Tilskud fra Erasmus+ og Nordplus skal betragtes som bidrag til at finansiere en aktivitet eller et projekt. Der vil derfor som udgangspunkt indgå en vis selvfinansiering af projektet, som din skole skal betale. Der kan bl.a. søges tilskud til rejseaktiviteter og udvekslingsophold, udgifter til møder, kurser og konferencer, udvikling og fremstilling af undervisningsforløb og materialer, digitale redskaber og efterfølgende spredning af projektets resultater. Lønninger kan generelt ikke dækkes af tilskuddene, men betragtes som en del af skolens selvfinansiering.