Temadage om tidlig sprogstart

Danmarks Lærerforening afholder regionale temadage om ny begynderdidaktik i foråret 2018. Tilmeldingen til temadagene er lukket den 22. marts.

Målgruppen for temadagene er sproglærere med undervisning i tidlig sprogstart (engelsk, tysk og fransk), lærere i dansk som andetsprog, faglige vejledere i sprog og andre med interesse i fremmedsprogsdidaktik.

På temadagen får deltagerne konkret inspiration til planlægning undervisning og bliver præsenteret for årsplaner og dele af undervisningsforløb til hhv. engelsk i 1. klasse og fransk/tysk i 5. klasse, som er udformet med afsæt i den nyeste forskningsbaserede viden  - og er afprøvet i praksis.

Temadagene er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg og workshops. Der bliver arbejdet i sproggrupper med årsplaner, undervisningsforløb og sprog-portfolio   

Det er gratis at deltage. Deltagernes skole skal betale transport og dække udgifter til vikar. 

Se informationer om de enkelte temadage via dette link.