Lærerprofessionen

2018 12 10 Broenshoej Dlf Genre Fotos0387
Professionsidealet

Professionsidealet er et udtryk for grundlæggende fælles holdninger til det at være lærer.

Professionsstrategi

Lærerne skal have vilkår, der gør lærerarbejdet attraktivt, fordi dygtige lærere er grundlaget for en god skole.