Medlemsfordele Blade, bøger & magasiner

Gratis bogserie til DLF-medlemmer

Bogserien Pædagogisk rækkevidde formidler viden, som lærerne kan bruge i det daglige arbejde i klasseværelset.

 Her på siden kan du:

 

 

Download, køb eller tegn abonnement på bøgerne

Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du gratis downloade e-bøger og lydbøger. Her kan du også

  • Købe bøgerne i en trykt udgave til en særlig medlemspris på 79 kr. (normalpris 129 kr.)
  • Tegne abonnement på serien og få bøgerne leveret til døren på udgivelsesdagen. 

Mere om bogserien 

I serien på i alt 12 bøger formidler Danmarks førende pædagogiske forskere praksisnær viden direkte til lærerne. Serien er en uafhængig bogserie, hvor faglig fordybelse og lystlæsning går hånd i hånd for at skabe rum for pædagogisk udvikling, understøtte forskningsbaseret kompetenceudvikling og lægge op til refleksion, inspiration og samtale på skolerne.


Bøger i serien (opdateres løbende) 

 

Seneste udgivelser:

Maj 2019

Maj 2019

Hvis skolen skal give alle børn lige muligheder, så kræver det, at lærere tør tale om, hvilken betydning de måske ubevidst tillægger børnenes hår- og hudfarve, skriver Colding Lagermann i bogen. Hun peger på, at lærere kan gøre en positiv forskel for minoritetsetniske børn, når de taler åbent, professionelt og handlingsorienteret om farvede forventninger.


 

Januar 2019

Januar 2019

I skolen skal børn lære verden at kende. Ved at arbejde praktisk i alle fag erfarer de, at deres handlinger er nært forbundet med virkeligheden uden for klasseværelset. Det er med til at gøre undervisningen meningsfuld. For når lærere opløser skel mellem teori og praksis, kultur og natur, bliver undervisningen bæredygtig.


 

Oktober 2018

Oktober 2018

Lærerens humør smitter af på eleverne, og relationen mellem lærer og elever er afgørende for børns lyst til at gå i skole. Bogen sætter fokus på, hvad skoler og lærere kan gøre, når de vil fremme den gode stemning i klasseværelset.


 

August 2018

August 2018

Tid, overskud og kompetencer. Det er ofte kravene til skoleforældre i dag. De skal involvere sig i deres barns skolegang og tage ansvar for alt fra legegrupper og læsetræning til læringsplatforme. Det er det bare ikke alle forældre, der kan. Derfor er det op til skoler og lærere at skabe et afbalanceret samspil mellem skole og hjem.


 

Juni 2018

Juni 2018

Det er aldrig et barns skyld, hvis det bliver mobbet i skolen. Uanset om det sker i undervisningen, i frikvartererne eller på de sociale medier. Årsagerne skal findes i fællesskabet. Derfor må lærere se på kulturen i klassen, når de vil forebygge og forhindre mobning.


 

April 2018

April 2018

Køn er ikke bare biologi, men også kultur og vaner, som vi selv skaber. Ikke mindst i skolen. Derfor må vi undgå at komme børn og deres køn i kasser og i stedet udfordre påstande om, at skolen er for piger, eller at drengene er problemet. Det kan lærere gøre i undervisningen ved hjælp af kønsbevidst pædagogik. 


 

Februar 2018

Februar 2018

Elever går i skole for at lære noget. Om livet og for livet. Skolen er bare ikke lig med livet. Den er et nødvendigt skridt på den vej, vi alle sammen skal gå for at blive rustede til verden uden for klasseværelset. Men ingen skole uden undervisning. Eller uden lærere. Det er nemlig dem, der kan forvandle undervisning til livslang dannelse.


 

December 2017

December 2017

Børn skal have lyst til at lære noget. Men deres videbegær må ikke kun være drevet af 12-taller og ros til skole-hjemsamtalen. Ønsket om at blive klogere skal komme indefra. Det kræver medbestemmelse, succesoplevelser og fællesskaber. Derfor er lærernes viden om såvel mål og mening som rum og rammer afgørende i motiverende undervisning.


 

September 2017

September 2017

Krigsspil på skoleskemaet og Civilization som læringsspil? I Spilpædagogik fortæller Andreas Lieberoth, gamer og spilforsker, hvorfor vi ikke skal være bange for skolen som spilbule. Eller for den sags skyld huset Playstation. Tværtimod skal vi prøve at spille med, så vi sammen med børnene kan blive klogere på spillets regler. 


 

August 2017

August 2017

Vi lærer alle sammen hele tiden. Det sker helt af sig selv, også for vores børn henne i skolen. Alligevel kan de ikke undvære deres lærere. Elever lærer nemlig bedst, når deres lærere leder dem på rette vej. Det bekræfter de forskere, der ved, hvordan hjernen fungerer. Og deres forskning er guld værd, når viden om læring skal blive til undervisning i praksis.

 


 

Juni 2017

Juni 2017

Inklusion kræver samarbejde. Med kolleger, forældre, ledelse og psykologer. Og ikke mindst med børnene. Kun i fællesskab kan vi skabe inkluderende børnefællesskaber, og i Samarbejde og inklusion giver Tine Basse Fisker inspiration til lærere, der ønsker at samarbejde og tale om inklusion i praksis.


 

Februar 2017

Februar 2017

I dag kommer danske børn til verden med en smartphone i hånden. Desværre er deres digitale dannelse ikke medfødt. Den er ellers nødvendig. Livet online giver ikke bare adgang til fantastiske muligheder, farefulde vildveje lurer også ved hvert klik. Lærere og pædagoger må vise eleverne vej. Den digitale dannelse hører hjemme på skoleskemaet.


April 2017

April 2017

Klasseværelset er fuld af biologi. Også når dansk og matematik er på skemaet. For elever lærer ikke kun med næsen i en bog. Tværtimod. Når de klipper bogstaver i karton eller tegner hvalarter i sand, sætter de alle sanser i spil. Det er et biologisk kneb til at styrke deres læring. Især når koncentrationen svigter. Så er det godt at kende til læringens DNA. 


 

  

Bag projektet

Bag projektet står en styregruppe med repræsentanter fra Aarhus Universitetsforlag, Danmarks Lærerforening (DLF) og Frie Skolers Lærerforening (FSL).

Til top