Klagemulighed

Hvis du oplever problemer med medlemsfordelene hos DLF, har du mulighed for at klage.

Hvis du er utilfreds med noget omkring medlemsfordelene, så kontakt først Danmarks Lærerforening på tlf. 33 69 63 00 eller mail dlf@dlf.org.

Fører din henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, har du mulighed for at klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, www.forbrug.dk, mail cfk@kfst.dk.

Hvis problemet drejer sig om vores feriehuse, har du mulighed for at klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning, Amagertorv 9, 2., 1160 København K, www.fbnet.dk, mail: info@ankenaevnferiehus.dk.

Drejer problemet sig om vores lejelejligheder, har du mulighed for at klage til Huslejenævnet via dette link https://www.huslejenaevn.dk/