Klagemulighed

Hvis du oplever problemer omkring medlemsfordelene beskrives her de klagemuligheder du har

Hvis du er utilfreds med noget omkring medlemsfordelene, så kontakt først Danmarks Lærerforening. Du kan ringe til Niels Lynge på telefon 33 69 63 00 eller sende en e-mail til dlf@dlf.org eller skrive til Danmarks Lærerforening, att. Niels Lynge, Vandkunsten 12, 1467 København K. 

Fører din henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, har du mulighed for at klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, mail: cfk@kfst.dk, www.forbrug.dk

Hvis problemet drejer sig om vores feriehuse, så har du mulighed for at klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning, Amagertorv 9, 2., 1160 København K, mail: info@ankenaevnferiehus.dk, www.fbnet.dk

Drejer problemet sig om vores lejelejligheder, så har du mulighed for at klage til huslejenævnet via Transport, Bygnings og Boligministeriet, Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K  mail:  trm@trm.dk www.trm.dk