Medlemskab og kontingent Bliv aktiv på din skole eller i din lokale lærerkreds

Alt det praktiske

Som tillidsrepræsentant og kredsstyrelsesmedlem får du nye og spændende arbejdsopgaver, som du både skal have tid og kompetence til at løse. Det kan du læse mere om her på siden.

Uddannelse 
Som nyvalgt tillidsrepræsentant eller kredsstyrelsesmedlem bliver du også tilbudt foreningens organisationsuddannelse, hvor du blandt andet bliver undervist i foreningspolitik, kommunikation og konflikthåndering. 

Uddannelsen af de nyvalgte tillidsrepræsentanter består af fire tredages kurser, mens de nyvalgte kredsstyrelsesmedlemmer, -kasserere og formænd får fem tredages kurser, hvor der også er fokus på politiske ledelse.

Det overordnede formål med organisationsuddannelsen er at gøre de tillidsvalgte til stærke repræsentanter for medlemmerne ved at:

  • give dem en forståelse af organisationens og den tillidsvalgtes placering
  • give dem indsigt i foreningens politiske mål, og hvordan der på alle niveauer arbejdes for at nå målene
  • give den tillidsvalgte handlekompetencer ved at styrke de faglige, sociale og personlige kompetencer
  • give den tillidsvalgte mulighed for at være med til at udvikle foreningen og egen arbejdsplads til gavn for medlemmerne

Læs mere om organisationsuddannelsen her

Frikøb
Bliver du bedt om at deltage i opgaver, der relaterer sig til Danmarks Lærerforening, som eksempelvis deltagelse på organisationsuddannelsen, bliver du frikøbt. Foreningen betaler så din arbejdsgiver for det antal timer, du skulle have arbejdet de pågældende dage.

Tillidsrepræsentant og arbejdstid
Du får at vide af din lokale lærerkreds, om der er indgået aftaler om, hvor meget tid du har til arbejdet. Under alle omstændigheder skal du drøfte med din leder, hvor meget tid du har til dine tillidsrepræsentantopgaver. For dig der arbejder under lov 409, skal det fremgå af din opgaveoversigt, på hvilken måde der er taget højde for dit tillidsrepræsentantarbejde, for eksempel i form af færre undervisningstimer.

Som tillidsrepræsentant må du ikke lide et indtægtstab. Derfor kan der være tale om, at du får et tillæg. Herudover vil du få, hvad der kaldes et funktionstillæg som en økonomisk anerkendelse af, at du har påtaget dig opgaven. Oplysninger om, hvilke lokale aftaler der er indgået mellem lærerkreds, arbejdsgiver og kreds, kan du få oplyst af kredsen.

Erfaringsmæssigt svinger omfanget af opgaver og hermed tidsforbruget meget over året og indenfor en overenskomstperiode.

Læs mere om tillidsrepræsentantarbejdet og vilkårene i TR-håndbogen 

Kredsstyrelsesmedlem og vilkår
Kredsstyrelsesmedlemmernes vilkår aftales lokalt. Oftest bliver vilkår, tidsforbrug og løn besluttet på kredsgeneralforsamlingen.