Medlemskab og kontingent Bliv aktiv på din skole eller i din lokale lærerkreds

Mød næstformanden

Læs, hvad Dorte Lange, næstformand i DLF siden 2011, laver som næstformand, og hvorfor hun valgte at stille op

Hvorfor stillede du op som næstformand?
Jeg mente, jeg kunne gøre en forskel, fordi jeg dengang som nu havde holdninger til lærerfagets udvikling, og til hvordan lærernes arbejdsforhold burde være. Jeg ville være med til at organisere, hvordan vi kunne omsætte de holdninger til handling, og jeg var klar til at tage ansvar og pege på den vej, jeg mente, vi skulle gå.

Hvad er dine vigtigste opgaver som næstformand?
Udover at kunne træde i formandens sted ligger det at følge hovedstyrelsens og FU’s beslutninger til dørs sammen med sekretariatet som en af mine vigtigste opgaver. Strategiudvikling og foreningens samlede kapacitetsopbygning ligger også højt i min prioritering. Jeg har ansvar for vores internationale samarbejde, og det skole- og uddannelsespolitiske område ligger mig også meget på sinde, og det er ofte i det politikområde, jeg er med til at tegne foreningen udadtil.

Hvordan sikrer vi en stærk forening med indflydelse? 
DLF er en stærk fagforening med indflydelse, fordi vi har aktive medlemmer. Lærerne forholder sig til skolens og samfundets udvikling, og det betyder, at tillidsvalgte i DLF altid kan få kvalificeret sparring hos kollegaer. Jo stærkere vi sikrer vores sammenhold, jo mere indflydelse kan DLF få.