Medlemskab og kontingent Bliv aktiv på din skole eller i din lokale lærerkreds

Mød et kredsstyrelsesmedlem

Læs, hvad Ida Clemensen, kredsstyrelsesmedlem i Odense Lærerforening siden 2008 og lærer på Hunderupskolen i Odense, laver som kredsstyrelsesmedlem, og hvorfor hun valgte at stille op

 

Hvorfor valgte du at blive kredsstyrelsesmedlem?
Jeg har altid haft en interesse i at være med der, hvor der er en mulighed for indflydelse. At kunne være med omkring bordet til at understøtte og udvikle de strategier og den politik, der ligger i Danmarks Lærerforening, og som har en betydning for, hvordan der bliver set på vores profession, og hvordan vi har mulighed for at udøve den.


Hvordan ser en typisk dag ud på kredskontoret?
Jeg er på kredskontoret hver torsdag. Her starter vi dagen med et møde kl. 8.30. Det kan enten være et styrelsesmøde, der varer hele dagen, eller det kan være delt op, så det varer indtil eksempelvis kl. 13, og så har jeg udvalgsarbejde resten af dagen. Her arbejder vi blandt andet med særlige temaer eller problemstillinger, der skal fremlægges for TR’erne og på faglig klub-møder på skolerne, arrangerer kurser og temadag for tillidsvalgte og laver oplæg til diverse skrivelser til eksempelvis medierne og politikerne. Generelt er min vigtigste opgave at følge og påvirke skolepolitikken og være med til at understøtte og udvikle foreningens fagpolitik til gavn for medlemmerne og vores profession.

Hvad giver det dig at være kredsstyrelsesmedlem?
Fagligt giver det mig en endnu større indsigt i, hvordan vi kan styrke vores profession, samtidig med det giver mig en indsigt i det politiske spil, der foregår i og omkring skolen. Personligt bliver jeg dygtigere til at være præcis i mine budskaber og tale i større forsamlinger. Jeg lærer hele tiden at omstille min kommunikation, alt efter om det er en politiker eller en kollega, jeg skal tale med. Det kan jeg også bruge som lærer, når jeg står over eleverne i klasselokalet og i mit samarbejde med forældrene.