Medlemskab og kontingent Bliv aktiv på din skole eller i din lokale lærerkreds

Mød en tillidsrepræsentant

Læs, hvad Kim Overgaard, lærer og tillidsrepræsentant på Åmoseskolen i Herning siden 2009, laver som TR, og hvorfor han valgte at stille op.

Hvorfor valgte du at blive tillidsrepræsentant?

- Muligheden bød sig for at stille op, og så tænkte jeg, at det kunne være interessant. Det er en udfordring, der ligger uden for det almindelige lærerarbejde, og jeg har altid godt kunnet lide at være politisk engageret og være med der, hvor man kan være med til at påvirke og tage nogle beslutninger. Jeg vil virkelig anbefale de folk, der godt kan lide at være med til at sætte deres fingeraftryk, at blive tillidsrepræsentant.

Hvilke opgaver har du som tillidsrepræsentant?
- Det seneste år har været lidt specielt med indkøring af skolereform og lov 409. Det har fyldt meget med de tekniske spørgsmål, planlægning af skoleåret og de nye arbejdsvilkår i det hele taget. Ud over det er en stor del af tillidsrepræsentant-arbejdet at formidle information fra den lokale kreds og sekretariatet videre til sine kolleger og skoleledelsen.  Samtidig er man også sine kollegers repræsentant og taler både med ledelse og kredsen på deres vegne.

Hvilke kompetencer har tillidsrepræsentant-opgaven givet dig?
- Jeg er helt klart blevet skarpere til at kommunikere og håndtere konflikter. Og så har jeg også fået en del brugbar viden. Blandt andet om arbejdsmiljø og stress, og om hvordan en organisation som en skole fungerer i forhold til forvaltningen. Noget af det, der også er rigtig givende ved at være tillidsrepræsentant, er de mennesker, man møder i foreningen, og den tillidsrepræsentant-uddannelse man får.