Medlemskab og kontingent Bliv aktiv på din skole eller i din lokale lærerkreds

Sådan bliver du valgt

Her kan du læse mere om, hvordan valget til tillidsrepræsentant, kredsstyrelsesmedlem og hovedstyrelsesmedlem foregår.
diagram, TR

I Danmarks Lærerforening er det medlemmerne, der bestemmer. Det er nemlig både dem, der er og vælger tillidsrepræsentanterne, kredsstyrelsen, de kongresdelegerede og hovedstyrelsen. På diagrammet ovenfor kan du se, hvem der vælger hvem i Danmarks Lærerforening. 

Tillidsrepræsentantvalg
Der er som hovedregel valg til tillidsrepræsentant og –suppleant hvert andet år. Her kan foreningens medlemmer stille op til valg. Selve valget kan for eksempel foregå til et møde, men der er ikke nødvendigvis bestemte regler for, hvordan man stemmer, så det kan også foregå ved, at man afleverer en stemmeseddel i en postkasse. Man kan både stille op til tillidsrepræsentant-posten og suppleant-posten.

Kredsstyrelsesvalg
Valget til kredsstyrelsen kan foregå på to forskellige måder. I nogle kredse vælger de fremmødte medlemmer i den pågældende kreds på en generalforsamling kredsstyrelsesmedlemmer, kredsformand og kongresdelegerede. I andre kredse er der en TR-styrelse, hvilket vil sige, at det er alle tillidsrepræsentanterne i kredsen, der udgør kredsstyrelsen sammen med de generalforsamlingsvalgte. På den måde er man altså automatisk kredsstyrelsesmedlem, hvis man er tillidsrepræsentant. Der er valg hvert andet år.

Hovedstyrelsesvalg
Hver fjerde år vælges hovedstyrelsen af medlemmerne. Hovedstyrelsen består af 25 medlemmer, der har ansvaret for at lede foreningen efter de rammer, kongressen har besluttet.
Til dagligt er hovedstyrelsens arbejde organiseret i en række udvalg og fora.
Den siddende hovedstyrelse er valgt for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2015.

Danmarks Lærerforening bestræber sig på, at begge køn er ligeligt repræsenteret i foreningens besluttende organer.