Nyansatte i folkeskolen

2018 12 10 Broenshoej Dlf Genre Fotos0043

Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere m.fl.

Derfor har Danmarks Lærerforening udarbejdet en kortfattet oversigt over centrale elementer i lærernes ansættelsesvilkår. Har du brug for yderligere information – eller er der forhold, du er i tvivl om – kan du rette henven­delse til din tillidsrepræsentant eller den lokale kreds af foreningen.

Hent oversigten 'Nyansat i folkeskolen - og hvad så?' i linkboksen på denne side.

 

Bliv aktiv i DLF

Har du lyst til at få lokal indflydelse og ansvar? Så er du måske den næste tillidsrepræsentant, kredsstyrelsesmedlem eller hovedstyrelsesmedlem.

Læs mere om, hvad det vil sige at have en tillidspost i Danmarks Lærerforening, og hvordan du bliver valgt. 

Se videoen med Stinne, der fortæller om, hvorfor det er fedt at være tillidsrepræsentant i Danmarks Lærerforening.