Specielt for tillidsvalgte og særlige medlemsgrupper

Pensionister

2018 12 10 Broenshoej Dlf Genre Fotos0167

Som pensionist kan du fortsat være medlem af Danmarks Lærerforening og nyde en lang række fordele.

Som pensioneret medlem bliver du del af fraktion 4, der er for de medlemmer, der er gået på pension eller efterløn. Som medlem af fraktion 4 betaler du kun et reduceret kontingent, både til foreningen og til kredsen. Når du fylder 75 år bliver du kontingentfri.

Råd og vejledning

Hvis du som pensioneret medlem har brug for råd og vejledning, skal du henvende dig til din lokale kreds. Kredsen inddrager Danmarks Lærerforenings sekretariat, hvis det er nødvendigt.

Stemmeret og indflydelse

Du har stadig stemmeret og kan påvirke debatten og beslutningerne i din lokale kreds. På den måde har du stadig indflydelse på foreningens politik og dens forhandlere.

Fraktion 4 har et medlem i hovedstyrelsen og 10 delegerede i kongressen. Du er med til at vælge både hovedstyrelsesmedlemmet og de delegerede, og du kan selv vælges til tillidsposter i foreningen. I hovedstyrelsen har hovedstyrelsesmedlemmet fra fraktion 4 ikke stemmeret i sager, der omfattes af foreningens aftaleret - bortset fra sager, der omfattes af foreningens generelle aftaleret på det statslige område.

Ved urafstemningerne i KTO-regi har ingen af fraktion 4´s medlemmer stemmeret.

Forhandling af pension

Danmarks Lærerforening er din forhandlingsberettigede organisation. Når foreningen forhandler løn, kan det have en afsmittende virkning på din pension.