Vi arbejder for dig

Skolestruktur og lovændringer Skolestruktur og lovændringer

Foreningen arbejder målrettet for god undervisning ved bl.a., at bidrage med faglige input til lovgivningsprocessen.

Dialogapp

Få overblik over din forberedelse, så du kan få en konstruktiv dialog om arbejdstid med din leder.

Lærerens Dag

Den 5. oktober er Lærerens Dag, hvor lærere over hele verden bliver fejret for deres indsats i samfundet

FN's verdensmål

FN's 17 verdensmål skal bidrage til at udrydde fattigdom og modvirke klimaforandringer inden 2030

International Teacher Summit

International Summit on the Teaching Profession er forum for regeringer, lærerforeninger og OECD

Arbejdsmiljøindsats Arbejdsmiljøindsats

Tidligere kampagner