Vi arbejder for dig

Frederikssund Lærerkreds Danmarks Lærerforening kreds 37
Skolestruktur og lovændringer

Foreningen arbejder målrettet for god undervisning ved bl.a., at bidrage med faglige input til lovgivningsprocessen.

Dialogapp

Få overblik over din forberedelse, så du kan få en konstruktiv dialog om arbejdstid med din leder.

Lærerens Dag

5. oktober er Lærerens Dag, hvor lærere over hele verden bliver fejret for deres indsats.

FN's verdensmål

FN's 17 verdensmål bidrager til at udrydde fattigdom og modvirke klimaforandringer.

International Teacher Summit

International Teaching Summit er forum for regeringer, lærerforeninger og OECD.

Arbejdsmiljøindsats

Danmarks Lærerforening om arbejdsmiljø og mulighed for SPARK- konsulent.

Tidligere kampagner