Vi arbejder for dig

Arbejdsmiljøindsats

Det mener Danmarks Lærerforening om arbejdsmiljø:

  • Danmarks Lærerforenings medlemmer skal sikres det højest mulige niveau for sundhed, trivsel og sikkerhed i det fysiske, psykiske og sociale miljø på deres arbejdspladser.

  • Danmarks Lærerforening fastholder, at arbejdsmiljø skal forblive et lovreguleret område, og at overholdelsen af regler kontrolleres og håndhæves af Arbejdstilsynet.

  • Danmarks Lærerforenings medlemmer skal som minimum være omfattet af de arbejdsmiljøregler, der er gældende for det øvrige arbejdsmarked. Der skal arbejdes for en afprivatisering, synliggørelse og legitimering af arbejdsmiljøforholdene på hele underviserområdet.

  • Arbejdsmiljøforskningen på uddannelsesområdet skal sikres. Det internationale samarbejde på arbejdsmiljøområdet skal styrkes for at fremme en international gensidig udveksling af ideer og viden.

  • Arbejdsmiljøindsatsen skal i videst muligt omfang være en integreret del af foreningens samlede interessevaretagelse

Fysiske rammer

Der er klar evidens for, at gode fysiske rammer understøtter god kvalitet i undervisningen.

Der er derfor også i relation til god effekt af undervisningen ifølge Danmarks Lærerforening god grund til at fokusere bredt på de fysiske rammer - f.eks. indeklima, støj, udstyr til brug i undervisningen og lys.

Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø kan også i sig selv give mærkbar bedre effekt af undervisningen.

Hvis du vil vide mere, kan du se, hvad Danmarks Lærerforening mener om eksempelvis: 

Indretning af lærerarbejdspladser

Indretning af klasseværelset

Bedre indlæring i et godt indeklima 

Skole og fritidsordning i samme lokaler

God undervisning gennem gode arbejdsvilkår - DLF principprogram