Vi arbejder for dig Arbejdsmiljøindsats

Bestil en SPARK-konsulent

Sådan kommer I i gang

For at søge om støtte fra SPARK skal I udfylde et kort digitalt ansøgningsskema.

Se her for nærmere oplysning om ansøgningsskemaet.

Hvem skal udfylde ansøgningen?

Hvis I er en enkelt arbejdsplads, der søger om støtte, er det jeres TRIO/lokalMED, der skal søge. I skal derfor være enige i jeres TRIO/lokalMED om at søge. Når I udfylder ansøgningen, skal I angive kontaktoplysninger til både en leder og en medarbejderrepræsentant.

Når I søger om støtte til et SPARK-forløb for fx alle TRIO’er/lokalMED i en eller flere kommuner eller for flere TRIO’er/lokalMED indenfor et bestemt område/branche, er det HovedMED, ForvaltningsMED eller lignende, der skal være enige om at søge. Der skal også her angives kontaktoplysninger til både en leder og en medarbejderrepræsentant.

Vær opmærksom på, at det er en forudsætning at ledere og medarbejdere i er enige om at ansøge.

SPARK-konsulenterne skal bidrage til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere på kommunale arbejdspladser.