Vi arbejder for dig Arbejdsmiljøindsats

Om SPARK - Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i kommunerne

KL og Forhandlingsfællesskabet er ved overenskomstforhandlingerne 2021 blevet enige om at forlænge fælles indsats for at understøtte de kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø.

Mål og målgrupper

Målet med SPARK er at bidrage til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser, at øge trivslen og derigennem forbedre produktivitet og kvalitet. Målgruppen er Lokal-MED og TRIOEN (ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter).

SPARK kan yde støtte i forhold til problemer inden for temaerne:

  • Forandringer og omstillinger.
  • Samarbejdet mellem medarbejdere og/eller ledere på arbejdspladsen.
  • Risiko for vold og trusler fra borgere, brugere eller beboere.
  • Arbejdets indhold, omfang og udførelse.
  • Chikane, herunder mobning og seksuel chikane.
  • Alenearbejde.

SPARKs rolle og metode

SPARK skal medvirke til at styrke jeres samarbejde og handlekompetence på arbejdspladsen med udgangspunkt i jer som eksperterne.

Metoden er dialog og fælles udforskning, hvor SPARK forholder sig nysgerrigt og undersøgende til den konkrete situation samt jeres eksisterende viden og erfaringer.

Du kan læse mere om SPARK på Viden på tværs hjemmeside

Få besøg af en SPARK-konsulent