Vi arbejder for dig Arbejdsmiljøindsats

Om SPARK - Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i kommunerne

KL og Forhandlingsfællesskabet er ved overenskomstforhandlingerne 2015 blevet enige om en fælles indsats for at understøtte de kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø.

Fra maj 2016 igangsætter parterne derfor projektet SPARK (Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne), som arbejdspladserne kan få støtte fra.

Mål og målgrupper

Målet med SPARK er at bidrage til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser, at øge trivslen og derigennem forbedre produktivitet og kvalitet. Målgruppen er Lokal-MED og TRIOEN (ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter).

SPARK kan yde støtte i forhold til problemer inden for temaerne:

  • Forandringer og omstillinger
  • Samarbejdet
  • Vold og trusler
  • Arbejdets indhold, omfang og udførelse

SPARKs rolle og metode

SPARK skal medvirke til at styrke jeres samarbejde og handlekompetence på arbejdspladsen med udgangspunkt i jer som eksperterne.

Metoden er dialog og fælles udforskning, hvor SPARK forholder sig nysgerrigt og undersøgende til den konkrete situation samt jeres eksisterende viden og erfaringer.

Det forventes, at SPARK-konsulenterne kan gennemføre de første besøg på arbejdspladserne 1. maj 2016. 

Du kan læse mere om SPARK på personaleweb.dk. Her kan du også registrere din mailadresse, så vil du modtage mails, når der er nyt fra SPARK.