Dialogappen: Få overblik over din forberedelse

Danmarks Lærerforening har udviklet en web app, du kan bruge til at få overblik over din arbejdstid, så du kan få en konstruktiv dialog med din leder.

Danmarks Lærerforening har udviklet en web app, der giver dig et overblik over forholdet mellem de forskellige arbejdsopgaver, du udfører i din arbejdstid. Fx kan det bruges til at illustrere, at når antallet af undervisningstimer stiger og omfanget af faste opgaver er det samme, så har du mindre tid til at forberede dig til undervisningen – og mere undervisning, der skal forberedes qua de flere undervisningstimer.

I samarbejde med Odense Lærerforening har vi lavet en kort video, hvor du kan blive introduceret til dialog appen, og hvad den kan bruges til.

 

Hvad kan du bruge dialog appen til?

Dialog appen er tiltænkt at understøtte en dialog mellem dig og din leder om arbejdstid, eksempelvis i forbindelse med den samtale om opgaveoversigten, alle lærere har krav på at have. Når du indtaster undervisningstimer og alle dine faste opgaver, præsenterer værktøjet dit gennemsnitlige skema over, hvordan din arbejdstid er fordelt. Det gør den, også selvom dine arbejdsopgaver ikke nødvendigvis fordeler sig jævnt ud over året.

 

Sådan kommer du i gang:

Vi har bedt din TR om at indtaste skolens ringetider og dele dem inde i dialog app en. På den måde skal du blot indtaste dine egne timer og opgaver, for at få det færdige skema frem.

Husk at du altid kan få hjælp hos din TR eller kreds, hvis du har spørgsmål til dialogappen, eller hvordan du udfylder skemaet.

Gå til dialogappen 

Hent vejledning