Vi arbejder for dig

FN's verdensmål

De 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling handler om, at hele verden inden 2030 skal gøre en ende på fattigdom, bekæmpe klimaforandringer og kæmpe mod uretfærdighed og ulighed.

De 17 mål, som betegnes som den mest ambitiøse plan i menneskehedens historie, blev vedtaget enstemmigt på FN’s generalforsamling af alle 193 medlemslande i september 2015.

De 17 verdensmål omtales også som 2030-målene, og de vil som forgængeren, 2015-målene (Millennium-målene), få betydning for milliarder af mennesker verden over. Men hvor 2015-målene primært drejede sig om udvikling i udviklingslandene, er 2030-målene universelle. Det vil sige, at alle verdens lande også på nationalt plan skal indstille sig på bæredygtig udvikling af samfundet.

Mål 4: Kvalitetsuddannelse til alle

En forudsætning for en bæredygtig udvikling er naturligvis uddannelse for alle. Mål 4 skal sikre alle lige og gratis adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring inden 2030. Danmarks Lærerforening arbejder med målet om kvalitetsuddannelse for alle, både nationalt og internationalt.

Verdens bedste nyheder

Der er sket en bemærkelsesværdig fremgang i udviklingslandene i dette årtusind. Desværre når de gode nyheder sjældent frem, og alt for mange danskere tror ikke på, at udviklingsarbejdet nytter.
Derfor er der i Danmark indgået et utraditionelt samarbejde mellem FN, Danida, over 80 virksomheder og 100 NGO'er, heriblandt Danmarks Lærerforening. Kampagnen "Verdens bedste nyheder" skal fokusere på alle de gode nyheder - for dem er der mange af.