Nyheder

Multimedieskat skaber groteske benspænd

Danmarks Lærerforening har igennem lang tid protesteret mod multimedieskatten. Skatten afspejler på ingen måde en moderne folkeskole og vil fra årsskiftet, hvor den træder i kraft, resultere i en række groteske situationer i lærernes dagligdag, mener Anders Bondo Christensen

”Du er skolelærer på en skole med 50 lærere og har mulighed for at låne en af skolens fem computere med hjem til forberedelse på lige fod med lærebøger og andet undervisningsmateriale. Du låner en computer med hjem én gang om måneden for at rette fysikopgaver. Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal derfor ikke multimediebeskattes.”

Sådan lyder et uddrag fra SKATs pjece om multimediebeskatning. Der er bare lige et problem: Eksemplet afspejler på ingen måde en moderne lærers arbejdsdag, ifølge Anders Bondo Christensen.

”Computeren er et arbejdsredskab på linje med en tavle eller et atlas. Det er noget, enhver lærer naturligt bruger i undervisningen. Vi har fra starten sagt, at multimedieskatten var noget rod. Vi ønsker en skole i udvikling, hvor IT er en naturlig del af hverdagen, og Fælles Mål beskriver, at IT skal integreres i alle fag. Med multimedieskatten sender regeringen det modsatte signal, nemlig at IT er et ekstraordinært gode frem for et arbejdsredskab,” siger Anders Bondo Christensen, der også ser skatten som et tilbageslag for professionstankegangen.

”Jeg kan sagtens forstå medlemmernes frustrationer. Lige siden skatteforslaget blev kendt, har vi presset på for, at forslaget skulle tages af bordet, fordi beskatningen er urimelig og ude af trit med lærernes hverdag i den virkelige verden,” siger Anders Bondo Christensen.

Læs åbent brev til regeringen

Læs høringssvar fra Danmarks Lærerforening

SKATs pjece om multimediebeskatning