Nyheder

Syg i ferien? Nu har du ret til erstatningsferie

Fra 1. maj 2012 har du som ansat mulighed for at kræve erstatningsferie, hvis du er så uheldig at blive syg under din ferie.

De nye rettigheder for landets lønmodtagere skyldes en ændring i ferieloven, som også bliver implementeret i ferieaftalerne. Altså de aftaler, som de kommunalt, regionalt og statsansatte er omfattet af.

Har du optjent fuld ferie (dvs. 25 dage), og bliver syg under din ferie, har du derfor ret til erstatningsferie efter 5. sygedag.

For en fuldtidsansat giver de første fem sygedage ikke ret til erstatningsferie. Har du optjent mindre end 25 dages ferie, har du ret til erstatningsferie efter et forholdsvis mindre antal sygedage. Har du eksempelvis optjent 20 feriedage, indtræder retten efter 4 sygedage i ferieåret (20 * 1/5).

Meddel sygdommen til arbejdsgiver
Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til erstatningsferie, skal du meddele sygdommen til arbejdsgiveren efter de regler, som i øvrigt gælder for sygemelding i ansættelsesforholdet. Dette gælder under normale omstændigheder ved arbejdstids begyndelse som på en normal arbejdsdag.

Det betyder, at en ansat, som bliver syg under ferie, skal give arbejdsgiveren besked om sygdommen. Også selvom lønmodtageren opholder sig i udlandet. Kommer meddelelsen eksempelvis først på 3. sygedag, vil erstatningsferien først indtræde ved 8. sygedag.

Lægelig dokumentation
For at få ret til erstatningsferie skal du som ansat dokumentere sygdommen over for arbejdsgiveren. Som udgangspunkt skal der fremvises lægelig dokumentation fra 1. sygedag. Du skal selv som ansat afholde udgiften hertil. Arbejdsgiveren kan i øvrigt undlade at stille krav om lægedokumentation for ret til erstatningsferie.

Har den ansatte ikke været ansat hos samme arbejdsgiver i hele ferieåret, kan det være vanskeligt for arbejdsgiveren at vide, hvor mange gange vedkommende har været syg under ferien i ferieåret. I de situationer er det dig som ansat, der skal dokumentere, om retten til erstatningsferie indtræder fra 1. sygedag. 

Spørg din TR eller kreds, hvis du er i tvivl.

I TR-håndbogen kan du læse mere om de gældende regler.