Nyheder

Læs DLF´s høringssvar om folkeskolereformen

Danmarks Lærerforening har nu sendt sit høringssvar om den kommende folkeskolereform til undervisningsministeriet.

I svaret understreger foreningen, at DLF støtter de tre overordnede mål, der ligger til grund for reformen. DLF deler ambitionen om, at alle elever skal blive så dygtige de kan, at betydningen af social baggrund skal mindskes - og at tilliden til folkeskolen skal styrkes og trivslen forbedres.

DLF peger dog også på, at foreningen gerne havde set, at partierne i forbindelse med forhandlingerne om folkeskolen i højere grad havde forholdt sig til, om der var forskningsmæssigt belæg for, at reformens enkelte dele vil fremme de tre mål. Folkeskolens udvikling skal bygge på solid viden og ikke på tilfældige ideer og fornemmelser.

Foreningen beklager i svaret, at lovgiverne med sammenkoblingen af folkeskolereformen og indgrebet i lærernes overenskomst har skabt en situation, hvor intentionerne om at gøre en god skole bedre har meget vanskelige vilkår. Der er ingen lette veje ud af den situation.

Læs mere

Danmarks Lærerforenings høringssvar 

De faglige foreningers kommentarer til høringssvar vedr. ændringer i folkeskoleloven