Nyheder

Undersøgelse: Mange elever sidder alene i undervisningstiden

Kommunerne må sørge for, at skolerne ikke står i en situation, hvor eleverne sidder alene i undervisningslokalerne. Eleverne har ret til god undervisning, lyder opfordringen fra lærernes formand Anders Bondo Christensen.

På omkring 200 af folkeskolerne sidder eleverne i varierende grad alene i undervisningstiden, viser en rundspørge, som Politiken Research har foretaget blandt landets cirka 1.200 folkeskoler.

Ifølge Dagbladet Politiken svarer blot 21 procent af de adspurgte skoleledere, at det 'aldrig' sker, at eleverne »modtager undervisningstimer uden egentligt opsyn eller med delvist opsyn«. Samtidig svarer 34 procent, at det sker lige fra 'ofte' til 'sjældent', mens 44,8 procent svarer ' næsten aldrig'.

Forældre, elever og lærere: Ikke godt nok
353 skoleledere har svaret på Dagbladet Politikens undersøgelse. Heraf angiver de 68, at manglende midler på vikarkontoen er den væsentligste årsag til, at eleverne på skolen sidder alene eller under delvist opsyn - ligesom de ikke forventer, at deres konto til vikardækning vil række til resten af skoleåret, skriver avisen.

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, mener, at alene-tid er et stigende problem.

- Vi ved, at det her sker i stigende omfang, og det er ikke o. k. Der kan jo forekomme sygdom, men det her må kun ske ekstraordinært. Kommunerne må sørge for, at skolerne ikke står i den her situation. Eleverne har ret til god undervisning, og det får man ikke, når man sidder alene, siger han til Dagbladet Politiken.

»Ikke godt nok«, siger Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre:

- Vi sender vores børn i skole, fordi de skal have god undervisning, og så er det ikke godt nok, at de sidder og laver opgaver eller lektier, mens der lige kommer en og kigger til dem en gang imellem.

Også Miranda Dagsson, formand for Danske Skoleelever, er ifølge Dagbladet Politiken utilfreds med tendensen.

- Læreren spiller en vigtig rolle i ordentlig undervisning, som man ikke bare kan smide væk, siger hun.

Forsker: Mindre tid til forberedelse
Årsagerne til den alternative undervisningsform er blandt andet stigende sygefravær blandt lærerne, lærernes nye arbejdstidsregler, der som udgangspunkt betyder fuld tilstedeværelse, mere undervisningstid og mindre forberedelsestid. Det skriver avisen blandt andet med henvisning til Frans Ørsted Andersen, forsker ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.

- Så skulle man tro, at der altid var en ledig lærer på lærerværelset at sende ind i 5. b. Men tværtimod er det blevet sværere for skolelederen at finde en ledig lærer, fordi nu er det deres forberedelsestid, de skal bruge på at være vikar. Og den tid har de fået mindre af. Lærerne er blevet mindre fleksible, forklarer Frans Ørsted Andersen, der selv har forsket i vikardækning.

- Lige nu er der så den ekstra komplicering, at der er kommuner, der sparer på vikarkontoen, samtidig med at mange lærere er på efteruddannelse som følge af reformen. Kommunerne har skudt sig selv foden her, for hvad skal skolelederne så gøre?, tilføjer han.

Skolelederne: Ikke hensigtsmæssigt
Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal siger til Dagbladet Politiken.

- Det er ulykkeligt, at der kan ske det, at vi må overlade eleverne helt til sig selv, og det er ikke hensigtsmæssigt. Det er svært, fordi lærerne har fået flere undervisningstimer, siger han og tilføjer:

- I de tilfælde, hvor kommunerne skærer ned på vikarudgifterne, må de stå på mål for forældrene, se dem i øjnene og sige til dem: Konsekvensen er, at jeres børn skal sidde alene og klare sig selv.

Anna Mee Allerslev (R), der er formand for KL's Børne- og Kulturudvalg, er ifølge avisen »ikke glad for undersøgelsens resultater:

- Jeg er selvfølgelig ked af, at der er elever, der ikke har en voksen til stede i undervisningstiden. Det er ikke optimalt, og det er ikke noget, som jeg arbejder for, siger hun og tilføjer:

- KL er ikke en overmyndighed. Men jeg vil opfordre kommunerne til at se på, om det her er et problem hos dem. Er det det, håber jeg meget, at man vil prioritere, at eleverne ikke sidder alene.

Er det et forsvarligt sted at spare?, spørger Dagbladet Politiken

- Jeg har ikke kompetencerne til at diktere kommunernes prioriteringer, siger Anna Mee Allerslev.

Dagbladet Politiken: Elever sidder alene i folkeskolen