Pressemeddelelser

OK 15 handler om mere kvalitet i undervisningen og forbedret arbejdsmiljø

Pressemeddelelse fra LC: Lærerne har netop udvekslet kravene til overenskomstforhandlingerne med KL og Danske Regioner, mens statens område følger på onsdag. Formanden for Lærernes Centralorganisation, Anders Bondo Christensen, går til forhandlingerne med det mål at få skabt rammer, som giver mere kvalitet i undervisningen, og sikrer at lærerarbejdet er attraktivt.

- Det er helt afgørende, at vi får skabt nogle bedre rammer for arbejdet i skolen. Lige nu stiger sygefraværet over hele landet blandt medlemmerne i LC’s organisationer. Mange lærere forlader den kommunale folkeskole, fordi rammerne ikke gør det muligt at udføre ordentlig undervisning til eleverne. Det er en alvorlig situation, og det skal vi have lavet om på, siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening og LC.  

Skolen skal være en attraktiv arbejdsplads

Skal lærerne kunne give eleverne en ordentlig undervisning, handler det ikke mindst om at sikre, at lærerne har ordentlige muligheder for altid at være velforberedte, når de møder eleverne og sikre, at det er muligt systematisk at følge op på elevernes resultater samt sikre rum til at løse alle de øvrige opgaver i tilknytning til undervisningen.  

- Lærerarbejdet skal være attraktivt. Det betyder ikke mindst, at lærerne har mulighed for at udføre undervisning på højeste niveau til glæde for eleverne. Vores medlemmers arbejde er af den allerstørste betydning for samfundet og for den enkelte elev. Derfor skal vi kunne tiltrække de dygtigste og mest ambitiøse unge mennesker til lærerfaget. Det skal rammerne understøtte, og det gør de desværre ikke i øjeblikket, udtaler Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening og LC. 

Opfordrer til reelle forhandlinger
Lærernes formand opfordrer KL til denne gang at indgå i reelle overenskomstforhandlinger, så der kan blive lavet en aftale, som sikrer et godt udgangspunkt for folkeskolen. 

- Gode løsninger findes i fællesskab. Det er hele fundamentet i den danske model. Uden på noget tidspunkt at gå i forhandling med lærerne valgte arbejdsgiverne i 2013 en 4 uger lang lockout vel vidende, at knækkede de ikke lærerne, ville regeringen lovgive ensidigt til arbejdsgivernes fordel. FN’s arbejdsmarkedsorganisation ILO har netop fastslået i en principiel afgørelse, at det var uacceptabelt, at lærerne aldrig blev hørt, og FN-organisationen er gået så vidt, at den nu vil overvåge regeringen ved de kommende overenskomstforhandlinger, siger Anders Bondo Christensen og fortsætter:  

- Det har allerede haft alvorlige konsekvenser og skadevirkninger på skolen, at arbejdsgiverne ved det sidste overenskomstforløb ikke inddrog de medarbejdere, som rent faktisk skal løse opgaverne på arbejdspladsen. Jeg håber virkelig, at arbejdsgiverne denne gang er indstillet på at lave en god aftale med fokus på, at eleverne får den bedste undervisning gennem ordentlige rammer for lærernes arbejde.

Læs mere:

LC’s krav til OK15