Nyheder

Ny opmand i DLF

Det bliver forligsmand Mette Christensen der, som ny opmand, vil tage sig af klagesager i Danmarks Lærerforening pr. 1. januar 2016.

Forligsmand Mette Christensen overtager posten som ny opmand i DLF efter professor i forvaltningsret Carsten Michael Henrichsen.

Medlemmerne i Danmarks Lærerforening har siden 2008 haft mulighed for at afprøve klagesager mod foreningen ved en uafhængig instans.  En klagesag ender hos opmanden, hvis et medlem ikke er tilfreds efter, at sagen har været behandlet af kredsen eller i foreningens sekretariat.

Efter 1. januar 2016 bliver det altså Mette Christensen, der tager sig af sådanne klager. Hun har været forligsmand siden 1993, hvor hun har bistået arbejdsmarkedets parter under overenskomstforhandlinger, og har indtil i år været vicepræsident i Sø- og Handelsretten.

Læs mere om DLFs nye opmand på folkeskolen.dk