Nyheder

DLF indfører kontingent-rabat for nye medlemmer

Danmarks Lærerforening har besluttet at indføre et startmedlemsskab og en frit-lejde-periode i forhold til karensreglerne. Læs mere om rabatordningen for nye medlemmer.

Startmedlemskabet er et nyt tiltag fra Danmarks Lærerforening, som sikrer førstegangs-indmeldte medlemmer af fraktion 1 og 2 en halvering af kontingentet i de første seks måneder af medlemskabet. Undtaget herfra er medlemmer, der er omfattet af karensbestemmelsen.

Startmedlemskabet træder i kraft fra 1. januar 2016, og kontingentnedsættelsen gælder for alle kontingenttyper. Det vil sige både det centrale, det decentrale samt konfliktkontingentet.

Fritagelse for karens:

  • Alle, der indmeldes i fraktion 1 og 2 i perioden 1. januar 2016 til og med 31. marts 2016, fritages for karens.
  • Alle førstegangsindmeldte i fraktion 1 og 2 i perioden 1. januar 2016 til og med 31. marts 2016 bevilges 50 procent kontingentnedsættelse i seks måneder.

Efter 31. marts 2016 træder karensreglerne i kraft igen. Det vil sige, at hvis indmeldelse sker senere end tre måneder efter, at man har opnået ansættelse inden for foreningens organisationsområde, så vil man blive omfattet af karensbestemmelsen og betale fuldt kontingent.

Det nye startkontingent vil også efter den 31. marts 2016 være gældende ved nyindmeldelse af medlemmer, der ikke er omfattet af karensreglerne.