Nyheder / Pressemeddelelser

DLF: Flere lærere skal have mulighed for efteruddannelse

Hvis vi skal styrke naturfagene i folkeskolen, så skal flere lærere blandt andet have mulighed for at efteruddanne sig, så de får det som linjefag, lyder det fra DLF.

En ny prognose fra DI og Ingeniørforeningen viser, at der i 2025 vil mangle 9300 ingeniører herhjemme. Og de to organisationer peger på, at undervisningen i de tekniske og naturvidenskabelige fag i folkeskolen skal have bedre vilkår.

Formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, er enig i, at indsatsen skal styrkes.

- Vi har lavet et naturfagsudspil, som blandt andet fokuserer på at efteruddanne lærere, så flere får det som linjefag. Det kræver, at skolerne har de nødvendige midler til rådighed ikke mindst til at kunne vikardække de lærere, der tager uddannelsen. Et andet vigtigt element er, at der er tid til og mulighed for at skabe stærke naturfaglige miljøer ude på skolerne. Det kan blandt andet ske gennem oprettelse af en vejlederfunktion i naturfag og et systematisk samarbejde med virksomheder, siger Anders Bondo Christensen.

Stærkere forskningsmiljø
Han peger også på, at der er brug for et generelt løft af læreruddannelsen:

- Det er helt oplagt, at læreruddannelsen skal være på kandidatniveau, men stadig professionsrettet. Det vil være med til at videreudvikle lærernes store faglighed, siger Anders Bondo Christensen og fortsætter:

- Erfaringerne fra lande som Finland og Canada viser, at en fem-årig læreruddannelse på kandidatniveau tiltrækker de bedst kvalificerede og sikrer et stærkere forskningsmiljø. Og det vil også være med til at styrke lærernes kompetencer i fx naturfagene.

Læs mere om en fem-årig læreruddannelse her.