Nyheder

OK15-forlig for lærere i staten

LC har indgået forlig om overenskomst for lærere og undervisere i staten. Urafstemningen begynder fredag den 13. marts

De seneste dage har LC og Moderniseringsstyrelsen haft hårde forhandlinger om en overenskomst for lærere og undervisere i staten. Og i dag er der indgået forlig. 

LC arbejder i øjeblikket på at renskrive forligets papirer, og det vil blive offentliggjort her.

Medlemmer af Danmarks Lærerforening i staten kan stemme om OK15-forliget fra fredag den 13. marts til mandag den 23. marts. Urafstemningen er vejledende.

Torsdag den 12. marts vil der blive afholdt orienteringsmøde om OK15-forliget for tillidsrepræsentanter i staten.