Nyheder

Erik Schmidt vinder retten til at gå i retten

Var det i orden, da Odense Kommune valgte at tildele lærer Erik Schmidt en skriftlig advarsel begrundet med uacceptabel negativ adfærd? Det har læreren efter længere tids juridisk tovtrækkeri fået lov til at få prøvet ved retten. Det skriver Fagbladet Folkeskolen.

- Det har principiel betydning at få efterprøvet, hvor vilkårligt man kan forvalte. Jeg anser det for at være manglende dømmekraft - fra en ung leder, der havde været tre måneder på den skole, hvor jeg havde været i 34 år, fra en nyansat børne- og ungechef, der skulle rådgive ham, og fra en rådmand, der også lige var tiltrådt. Det var ude af proportioner, det der skete.

Det sagde Erik Schmidt til folkeskolen.dk tirsdag umiddelbart efter, at der blev afsagt en kendelse, der betyder, at han kan få mulighed for at afprøve advarslen ved retten. 

Læs hele artiklen: Fagbladet Folkeskolen: Erik Schmidt vinder retten til at gå i retten

Baggrund:

Den 2. juni 2014 blev Erik Schmidt en tjenstlig advarsel blandt andet begrundet i "negative holdninger" på møder på Agedrup Skole. Men var det i orden?

Det mente Erik Schmidt og Danmarks Lærerforening ikke, så de har siden efteråret 2014 forsøgt at få advarslens gyldighed efterprøvet - først ved en tjenstlig undersøgelse, og da det blev afvist, ved civilretten.

Lige så længe har Odense Kommune ifølge Fagbladet Folkeskolen forsøgt at få sagen afvist med henvisning til, at Erik Schmidt ikke længere er ansat i kommunen. Han opsagde sin stilling den 21. maj 2014 og modtog dermed først advarslen, efter han havde taget sin afsked.

Kilde: Folkeskolen.dk

Læs også: Pjece om ytringsfrihed på dlf.org.