Nyheder

Ballerups lærere indgår ny aftale om arbejdstid med undervisnings-maks.

Det er en stor styrke for skolevæsenet og tilfredsstillelse for parterne, at det endnu en gang lykkedes at opnå enighed om arbejdsvilkårene i Ballerup, siger formanden for Ballerup Lærerforening.

Lidt færre undervisningstimer og lidt mere tilstedeværelse. Det er nogle af de elementer, der er gældende i en ny arbejdstidsaftale, som Ballerups borgmester og Ballerup Lærerforenings formand sammen underskrev i dag. Det skriver Fagbladet Folkeskolen

Eksempelvis kan lærerne fremover maksimalt undervise 780 timer om året frem for 800, som de kan efter den nuværende aftale. Til gengæld bliver lærernes tilstedeværelsespligt hævet fra 31 til 33 ugentlige timer i gennemsnit.

- En aftale er altid et kompromis, og sådan var det også denne gang. For eksempel var det ikke vores ønske, at tilstedeværelsesforpligtelsen skulle forøges. Men en aftale er et udtryk for, at parterne - i ånden af samarbejde og gensidig tillid og forståelse - forsøger at løfte udfordringerne sammen. Intentionen med den øgede tilstedeværelsesforpligtelse er at understøtte faglige fællesskaber, teamsamarbejde, skoleudvikling, medindflydelse og demokratiske processer, lyder det fra Morten Refskov, formand for Ballerup Lærerforening.

Læs også: Fagbladet Folkeskolen: Mindre undervisning - mere tilstedeværelse til Ballerups lærere

Ifølge Fagbladet Folkeskolen er der flere delementer, som Ballerups lærerformand er glad for.

- Vi har fået sat undervisningsmaksimummet ned. Selv om det ikke er meget, så får vi sendt et signal om, at undervisningsmængden bestemt ikke skal være større.

Ballerup Lærerforening har en aftale med kommunen, men den aftale udløber samtidig med dette skoleår. Med formiddagens underskrifter på borgmesterkontoret har lærerne fået en ny aftale, som løber helt til 2018.

 - I bund og grund er vi kommet frem til at videreføre en aftale, som minder om den, vi har i forvejen, siger formand for Ballerup Lærerforening Morten Refskov.

Han fastslår på Ballerups Lærerforenings hjemmeside, at det er en stor styrke for skolevæsenet og tilfredsstillelse for parterne, at det endnu en gang lykkedes at opnå enighed om arbejdsvilkårene i Ballerup.  

Læs også: Kreds21: Så fik lokalaftalen underskrifter