Nyheder

Borgmester og faggrupper til kamp mod omprioriterings-bidraget

DLF kæmper sammen med en række faglige organisationer for at få bremset regeringens omprioriteringsbidrag. Også lokalt har man taget kampen op – blandt andet i Ballerup sammen med kommunens borgmester.

JA, til tryghed og kommunalt selvstyre – NEJ, til milliardnedskæringer og omprioriteringsbidrag.

Det er budskabet fra Ballerups borgmester og en række lokale faglige organisationer, som i fællesskab er blevet enige om at sende en opfordring af sted til Kommunernes Landsforening (KL). Ifølge en pressemeddelelse fra Ballerup-parterne handler det om at opfordre KL til at sige nej tak til regeringens omprioriteringsbidrag.

- Vi er meget bekymrede for udviklingen af vores velfærdssamfund, når regeringen fortsætter sin nedskæringsdagsorden, ikke mindst gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag. Omprioriteringsbidraget betyder reelt serviceforringelser i kommunerne og udtrykker mistillid til det kommunale selvstyre. Det er urimeligt, og det må ophøre, skriver kommunens borgmester Jesper Würtzen sammen med Ballerup Lærerforening samt lokale afdelinger af HK, AC, Socialpædagogerne, FOA, BUPL, Dansk Socialrådgiverforening og Dansk Sygeplejeråd.  

- Fra Ballerup opfordrer vi derfor KL til at meddele regeringen, at der ikke bliver indgået en kommunal økonomiaftale, som indeholder et omprioriteringsbidrag, lyder det i pressemeddelelsen.

Danmarks Lærerforening har siden efteråret sat sig i spidsen for en fælles kampagne sammen med FOA, BUPL, HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening som reaktion på regeringens stramninger af den kommunale økonomi ved finansloven for 2016 og ikke mindst indførslen af omprioriteringsbidraget. Det har blandt andet resulteret i flere debatindlæg samt en facebook-side med budskabet – stop milliardbesparelser på kernevelfærden.

Sideløbende har en række lokale faglige organisationer i Hovedstadsområdet samlet sig om en indsats, der kæmper den samme dagsorden. Blandt andet i form af demonstrationer, underskriftsindsamlinger og andre aktiviteter.

Et helt klart formål er få skabt opbakning hos de enkelte kommuner, så KL får et mandat til at sige fra over for omprioriteringsbidraget, når kommunernes økonomi skal forhandles på plads med regeringen til sommer. Det er pressemeddelelsen fra parterne i Ballerup et konkret eksempel på.