Nyheder

DLF til kommunalpolitikere: Sådan kan I løfte kvaliteten

NY PJECE FRA DLF: Det kan godt lade sig gøre - inden for lovens rammer - at reducere folkeskolereformens lange skoledage til fordel for en ekstra lærer i nogle af undervisningstimerne. Det var budskabet til kommunalpolitikere og skolefolk, der tirsdag deltog på KL's Børn & Unge Topmøde i Aalborg.

Tirsdag var repræsentanter fra de Nordjyske lærerkredse mødt frem foran indgangen til KL's Børn & Unge Topmøde i Aalborg for at levere et vigtigt budskab fra Danmarks Lærerforening til de fremmødte embedsfolk og politikere fra det kommunale Danmark: Det kan godt lade sig gøre inden for lovens rammer at skrue ned for timetallet og op for kvaliteten.

Med sig havde de Nordjyske lærerkredse en pjece, som flittigt blev delt ud til deltagerne.

- Efter Danmarks Lærerforenings opfattelse har kommunerne nu
en oplagt chance for at lade skolerne indrette dagene, så det
passer til deres lokale behov og ønsker, lyder budskabet i pjecen. 

Læs også: Download pjecen - Har I overvejet de nye muligheder for at øge kvaliteten i elevernes undervisning?

Ifølge Danmarks Lærerforening opleves de stramme krav til skoledagens længde af mange som en hæmsko for at kunne levere en undervisning af høj kvalitet og for skolernes muligheder for at give eleverne en mere spændende og varieret skoledag.

Det skyldes blandt andet, at ressourcerne de fleste steder er strakt til det yderste. Et stigende antal skoler og kommuner har erfaret, at de ressourcer, som i dag er bundet til de lange skoledage og understøttende undervisning, kunne gøre mere gavn, hvis de blev anvendt til at kvalificere den øvrige undervisning.

Derfor er partierne bag folkeskoleloven blevet enige om en
præcisering af fortolkningen af loven, så det nu er muligt lokalt at
imødekomme skolernes ønsker om at forkorte skoledagen, fremgår det af pjecen. 

Det har man ifølge Fagbladet Folkeskolen blandt andet gjort i Hvidovre Kommune. Det samme gælder på flere skoler i København og Hastrupskolen i Køge, hvor man har skåret ned i folkeskolereformens lange skoledage til fordel for en ekstra lærer i nogle af undervisningstimerne.

Læs også: Fagbladet Folkeskolen: DLF til kommunalpolitikere: Skru ned for timetallet og op for kvaliteten