Nyheder

DLF samarbejder om bedre arbejdsmiljø på SOSU Nord

Der har i længere tid været alvorlige samarbejds- og arbejdsmiljøproblemer på SOSU Nord. Nu fratræder direktøren, efter DLF i samarbejde med en række andre medlemsorganisationer er gået ind i sagen.
Sanktioner mod medarbejdere, der påpeger problemer, personalepolitik, der ikke bliver efterlevet og bekymrende sygefravær er nogle af de udfordringer, som SOSU Nord i Aalborg i løbet af den seneste tid har stået overfor.
 
Danmarks Lærerforenings Gordon Ørskov Madsen har i samarbejde med repræsentanter fra syv andre organisationer, der repræsenterer de ansatte på SOSU Nord, henvendt sig til SOSU Nords bestyrelse for at gøre opmærksom på problemerne med det psykiske arbejdsmiljø.
 
 
Det førte i første omgang til, at bestyrelsen og ledelsen på SOSU Nord i starten af det nye år mødtes med repræsentanter for organisationerne. På mødet blev det aftalt, at bestyrelsen skulle lave en handlingsplan for, hvordan man kunne genoprette det psykiske arbejdsmiljø og tilliden mellem ledelsen og medarbejderne.
 
 
Nu meddeler SOSU Nord så i en pressemeddelelse, at direktør Anja Jørgensen fratræder sin stilling efter gensidig aftale med bestyrelsen.

Gordon Ørskov Madsen, formand for overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening, tager direktørens farvel til efterretning. Til Folkeskolen.dk siger han:
 
- Det viser, at når organisationerne går sammen i fællesskab og stiller krav på vegne af medarbejderne, så sker der også noget.
 
Han glæder sig over, at samarbejdet mellem de otte organisationer, bestyrelsen og SOSU Nords ledelse om at genetablere gode arbejdsvilkår for medarbejderne fortsætter og intensiveres.