Nyheder / Pressemeddelelser / DLF på dagsordenen

Flygtningebørn skal sikres kvalificeret undervisning

Ifølge et internt notat fra KL mangler der hundredvis af modtageklasser til de mange flygtningebørn, som kommer til Danmark. Lærerforeningen påpeger, at mange af børnene er meget sårbare og har brug for særlig støtte.

- Det er helt afgørende, at der bliver mulighed for at oprette flere modtageklasser til de mange flygtningebørn, som kommer til Danmark og har krav på undervisning, siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

Han understreger, at mange af børnene er ekstra sårbare og har brug for særlig opmærksomhed.

- Vi skal huske på, at udfordringen ikke alene handler om manglende sproglige kundskaber. Mange af børnene har ikke har gået i skole i flere år, når de kommer til Danmark. Samtidig har de ofte oplevet traumatiske hændelser, så det kræver, at det er lærere med særlige kompetencer, som kan give dem fagligt kvalificeret undervisning. Og det er også vigtigt at sikre, at lærerne er rustet til at tackle børnene med ekstraordinære behov, siger Anders Bondo Christensen.

Formanden for Danmarks Lærerforening er bekymret for, at mangel på ressourcer vil gå ud over kvaliteten i undervisningen.

-Når kommunerne begynder at tale om, at flygtningebørnene bare skal hurtigere ud i normalklasserne, når de ikke har midler og mulighed for at oprette modtageklasser, så skal alarmklokkerne ringe. I mange kommuner er der gjort dyrekøbte erfaringer med en forhastet inklusionsindsats, det må vi ikke gentage i forhold til flygtningebørnene, siger Anders Bondo Christensen. 

Ifølge det interne notat fra KL har der i 2015 været 5300 flygtningebørn med krav på skolegang. Havde alle flygtningebørnene skullet i modtageklasser, ville det svare til 446 klasser. Mange kommuner har dog kun oprettet få modtageklasser på grund af blandt andet ressourcemangel og kapacitetsproblemer.