Nyheder

Kommune vil have lov til at droppe reform-elementer

Frederiksberg Kommune vil give folkeskolerne mulighed for at droppe lektiehjælp og understøttende undervisning.

Med folkeskolereformen blev det obligatorisk for Danmarks folkeskoler at holde lektiecaféer og understøttende undervisning.

Men nu har Frederiksberg Kommune ansøgt Undervisningsministeriet om dispensation for de to grundpiller i reformen, skriver Politiken mandag.

- Vores folkeskoler på Frederiksberg gør det ikke godt nok, og jeg tror på, at vi kan styrke fagligheden ved det her, siger Laura Lindahl (LA), som står bag forslaget, til Politiken.

- Jeg vil gerne have, at skolerne har alle muligheder for at tage de redskaber i brug, de mener, er mest hensigtsmæssige, siger Laura Lindahl, som er rådmand og formand for arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget på Frederiksberg.

Lindahl ønsker, at de enkelte skoler kan gøre dagene kortere, men mere koncentrerede. Også seks andre kommuner har søgt om dispensation. Ansøgningerne har dog ikke været lige så vidtgående som Frederiksberg Kommunes.

Ressourcer skal gavne elevernes undervisning
I Danmarks Lærerforening påpeger formand Anders Bondo Christensen, at det er helt nødvendigt, at de afsatte ressourcer forbliver i folkeskolen og i stedet bliver brugt til faglige og pædagogiske initiativer, som kan styrke elevernes undervisning. Han er enig i, at der skal langt mere fokus på kvalitet før kvantitet.

- For det første ved vi meget sikkert, at det ikke bare er mængden af undervisningstimer, der afgør, om eleverne bliver dygtige. Det er først og fremmest kvaliteten, siger Anders Bondo Christensen og fortsætter:

- Vi synes helt generelt, at kommunerne skal have større frihed i forhold til skoledagens længde, så det er muligt lokalt at beslutte, hvor lang skoledagen skal være, inden for et interval.

Formanden for Danmarks Lærerforening understreger, at det er afgørende, at lærere og ledere vurderer, hvilke initiativer og løsninger, der giver bedst mening på den enkelte skole.