Nyheder

DLF mener: Prøv med en lærer

Der er ingen vurdering, der er mere værdifuld og præcis end den vurdering, som en uddannet lærer kan give. Det skriver DLF-næstformand Dorte Lange i et debatindlæg, som er bragt i denne uges Fagbladet Folkeskolen.

DLF MENER: AF DORTE LANGE, NÆSTFORMAND I DANMARKS LÆRERFORENING

"Prøv med en lærer": Sådan lød overskriften på Politikens leder 21. januar. I lederen stod der det, som lærere og DLF har sagt i mange år, at der spildes millioner af kroner og kræfter, når eleverne i den danske folkeskole testes i fuldstændigt ubrugelige og misvisende nationale test. Elevens lærere kan med langt større træfsikkerhed sige, hvordan eleven klarer sig i de
enkelte fag.

Testresultaterne giver ikke læreren et indblik i, hvordan eleven klarer sig. Tværtimod. Ikke sjældent giver testen et forkert billede af elevens kundskaber og færdigheder.

Læreren kan derimod give et helhedsbillede af, hvordan eleven klarer sig i fagets forskellige områder, og måske lige så vigtigt vurdere, hvordan eleven arbejder med at tilegne sig kundskaber og færdigheder.

Det kan testene ikke. Og de kan kun give et ufuldstændigt og ofte forkert billede af elevens færdigheder i et ganske lille område af faget.
Ikke desto mindre er det testresultaterne, vi skal måle folkeskolens succes på.

Det lægger så endnu et kæmpestort problem til ovenstående. Når vi bliver målt på, hvordan eleverne klarer sig i test, vil lærerne gerne
give eleverne mulighed for at klare testene godt.

Det bevirker den helt absurde situation, at vi nu kan opleve, at lærere underviser i at dele en række bogstaver op i sammensatte ord som for eksempel tankstationtagrendepostkasse (sæt to streger, og få tre ord ud af det).

Det tjener intet formål at besidde den færdighed, bortset fra når man næste gang skal testes i læsning. Forhåbentlig vil denne erkendelse af
testenes ubrugelighed brede sig, så ansvarlige politikere får øjnene op for det enorme resursespild, og måske vil det endda betyde, at lærernes professionelle vurdering bliver tillagt mere vægt i fremtiden.

Lærerne i den danske folkeskole bruger masser af test og gjorde det også, før vi fik disse ubrugelige nationale test. De test, læ­rerne bruger, er pædagogisk anvendelige redskaber, som er et supplement til deres
observationer af eleverne.

De »læringsplatforme«, som snart skal fungere i alle kommuner, kan meget let blive en ny skandale i samme stil som testene. Igen
forsøger man sig med datastyringssystemer, hvor systemerne risikerer at tage overhånd og definere, hvad læreren skal bruge sin tid på.

Jeg vil gerne opfordre alle lærere til i så høj grad som muligt at tage sagen i egen hånd og sammen med kollegaer lægge en faglig og
professionel vurdering til grund for, hvordan
vi bruger de nye læringsplatforme.

Der er ingen vurdering, der er mere værdifuld og
præcis end den vurdering, som en uddannet lærer kan give.

Læs også: Digital version af Fagbladet Folkeskolen nr. 2