Nyheder

62 kommuner har indgået et lokalt samarbejde om arbejdstid

Ifølge Anders Bondo Christensen er der tale om en positiv udvikling. Københavns kommune ser ud til at blive den næste aftale-kommune, skriver Dagbladet Politiken

62 kommuner ud af 98 kommuner har indgået aftaler med de lokale kredse, som i varierende grad afviger fra de nye arbejdstidsregler, der fulgte efter lockouten tilbage i 2013.

Nogle kommuner har deciderede lokalaftaler, og andre har underskrevet et såkaldt forståelsespapir med de lokale kredse om lærernes arbejdstid i indeværende skoleår - eller tilsvarende modeller, skriver Dagbladet Politiken. 

Ifølge Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, dækker tallene over meget forskellige aftaler og forståelser.

- Men det er generelt rigtig positivt, for uanset omfanget af den lokale aftale er det her udtryk for, at der er et samarbejde og et partnerskab lokalt mellem kommune og lærere. Og det er så afgørende, hvis vi skal lykkes med skolereformen.

Mens nogle aftalerne i de 62 kommuner går på hjemmearbejdsmuligheder, går andre eksempelvis på, at der er lagt et maksimalt antal timer ind, som lærerne kan blive bedt om at undervise på en arbejdsuge. Derved frigøres mere tid til forberedelse, hvilket ifølge Anders Bondo Christensen er et stort ønske hos mange lærere.

- Vi ved fra undersøgelser, at alt for mange lærere har en oplevelse af, at de ikke har ordentlig mulighed for at forberede en god undervisning. Det er man så begyndt at ændre på nogle steder, siger Anders Bondo Christensen til Dagbladet Politiken.

Han understeger, at der stadig er store udfordringer og lang vej igen mange steder.

 - På trods af at aftalerne er en fordel for skolerne, er vi presset af, at der mangler de ressourcer, der skal til for at kunne lave en skolereform. Der er stadig lang vej, før vi får de rammer, hvor vi kan sige, at vi er tilbage til før lockouten. Men det er positivt, at vi tager de skridt her.

Lokalaftale på vej i København
Ifølge Dagbladet Politiken stemmer et politisk flertal på Københavns Rådhus i morgen for at gå i gang med at forhandle en lokalaftale i København.

Jan Trojaborg, der er formand Københavns Lærerforening, er glad for meldingen fra rådhuset. Blandt andet fordi skolelederne får frie rammer til at lave aftaler med lærerne om fysisk tilstedeværelse, skriver avisen.

- Trivslen for lærerne er i bund, og sygefraværet er højt. Med en lokalaftale, kommer der en bedre balance mellem lærernes opgaver og den tid, de har til rådighed til at lave dem i, så vi er meget tilfredse, siger han.